Με χαρά σας ανακοινώνουμε την πρώτη έκδοση  μιας περιοδικής
ενημερωτικής έκδοσης για τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων.
 
 ΔΗΩ news (21) Φεβρουάριος 2012
ΔΗΩ news (20) Ιανουάριος 2012
ΔΗΩ news (19) Δεκέμβριος 2011
ΔΗΩ news (18) Νοέμβριος 2011
ΔΗΩ news (17) Οκτώβριος 2011
ΔΗΩ news (16) Σεπτέμβριος 2011
ΔΗΩ news (14)  Ιούλιος 2011
ΔΗΩ news (13)  Ιούνιος 2011
ΔΗΩ news (12) Μάιος 2011
ΔΗΩ news (11) Απρίλιος 2011
ΔΗΩ news (10) Μάρτιος 2011
ΔΗΩ news (9) Φεβρουάριος 2011
ΔΗΩ news (8) Ιανουάριος 2011
ΔΗΩ news (7) Δεκέμβριος 2010
ΔΗΩ news (6) Νοέμβριος 2010
ΔΗΩ news (5) Οκτώβριος 2010
ΔΗΩ news (4) Σεπτέμβριος 2010
ΔΗΩ news (3) Αύγουστος 2010
ΔΗΩ news (2) Ιούλιος 2010
ΔΗΩ news(1) Ιούνιος 2010
 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr