ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκκληση για moratorium στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων

 

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ κάνει έκκληση για moratorium στην καλλιέργεια ΓΤΟ, υποστηρίζοντας το κοινό αίτημα των οργανώσεων της βιολογικής γεωργίας, όπως προέκυψε μετά την συνάντηση των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Γραφείου IFOAM (www.ifoam-eu.org)  στις 18 και 19 Μαρτίου στην Μάλτα, την γενέτειρα του Επίτροπου John Dalli.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, σε κοινό πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της βιολογικής γεωργίας ζητά από τον Επίτροπο Dalli να δεσμευτεί επίσημα με moratorium στην καλλιέργεια των μεταλλαγμένων, ώστε να διασφαλιστεί η φυσική, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, και να προστατευθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες την ελευθερία επιλογής. Επιπλέον, υφίσταται και ένα οικονομικό ζήτημα, καθώς οι αγρότες πρέπει να μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα τους είναι ελεύθερα από ΓΤΟ, για να μπορούν να τα διακινούν στην αγορά.

Ζητούμε από τον επίτροπο Dalli αλλά ειδικότερα από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλία ως προς:

1.      Την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού moratorium στις εγκρίσεις και την καλλιέργεια των ΓΤΟ στην Ε.Ε. Το moratorium αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει έως ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008.

-          Να εκτιμηθεί ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της καλλιέργειας των ΓΤΟ στην αγορά: Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο των ΓΤΟ στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, δεδομένων των διαφορετικών δομών και συστημάτων αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη. Εδώ περιλαμβάνονται τα κόστη πρόληψης ή/και περιορισμού της επιμόλυνσης στους εξής τομείς: παραγωγή σπόρων, καλλιέργεια στο χωράφι, καθαρισμός μηχανημάτων κοινής χρήσεις, μεταφορά και αποθήκευση, καθώς και αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών στις διαδικασίες μεταποίησης.

-          Να αξιολογηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των γενετικά τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον.

-          Να τεθεί ένα πλαίσιο ώστε να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων και των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες ίσως καλλιεργούνται ΓΤΟ.

-          Να μελετηθούν οι δυνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, από την αλλαγή στην χρήση φυτοφαρμάκων, που προκαλείται από ανθεκτικά ΓΤΟ φυτά.

-          Να διασφαλιστεί συνοχή στην αξιολόγηση του κινδύνου από τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που παράγουν ενεργές ουσίες, που καλύπτονται από την οδηγία 91/414/EEC.

2.      Την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τους ΓΤΟ, ώστε να προκύψει βελτιωμένη κοινοτική νομοθεσία, που να προστατεύει τους αγρότες και τους καταναλωτές που θέλουν να παραμείνουν ελεύθεροι από τα μεταλλαγμένα.

3.      Την λήψη αποφάσεων με βάση την αρχή της πρόληψης, που αποτελεί βασική αρχή στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

4.      Την αναθεώρηση της EFSA ως αρμόδιο όργανο διαχείρισης κινδύνου. Να είναι ανεξάρτητοι οι επιστήμονες της EFSA, να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, αλλά και να αναγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι διαφορετικές επιστημονικές απόψεις.

5.      Την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου συνύπαρξης που να διασφαλίζει την ελευθερία από τους ΓΤΟ για όλους τους αγρότες, καθώς και για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων και των ζωοτροφών, που επιθυμούν να παραμείνουν ελεύθεροι από τα μεταλλαγμένα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή ο παραβάτης πληρώνει. Οι επιχειρήσεις που έχουν κέρδη από τους ΓΤΟ θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για κάθε οικονομική και περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πρόληψης της επιμόλυνσης και του κόστους αναλύσεων και ελέγχων των προϊόντων για γενετικά τροποποιημένες ουσίες.

6.      Την καθιέρωση του κατώτατου δυνατού ορίου ανίχνευσης (στα όρια του εντοπισμού)  για την ύπαρξη ΓΤΟ στους βιολογικούς και συμβατικούς σπόρους, , όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2007. Καθώς οι σπόροι βρίσκονται στην αρχή της διατροφικής αλυσίδας, οι καθαροί από ΓΤΟ σπόροι είναι απολύτως απαραίτητοι για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων.

7.      Την αναθεώρηση της έγκρισης της γενετικά τροποποιημένης πατάτας Amflora, που περιλαμβάνει γονίδιο ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέχρι το τέλος του 2004 θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί όλα τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά γονίδια (ARMG), που ενδέχεται να έχουν αντίξοες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού ΔΗΩ, κ. Σπύρος Σγούρος, η χώρα μας μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτροπή της εισόδου των γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή γεωργία, προωθώντας παράλληλα τη βιολογική γεωργία, ως την ρεαλιστική εναλλακτική μέθοδο στην αγροτική παραγωγή

Για περισσότερες πληροφορίες: Ελευθερία Γεωργιάδη 6936 904311

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr 

Web Author : DIMITRA2000 The Digital Agricultural Area