Εκπαιδευτικό σεμινάριο για συμβούλους βιοκαλλιεργητών στα Χανιά 22-29 Μαίου 2011

Περιγραφή του Ευρωπαϊκού προγράμματος CerOrganic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr