Απαραίτητα έγγραφα για τις ενισχύσεις στη Φυτική και Ζωική παραγωγή 

της Βιολογικής Γεωργίας

 

 
Α.  ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Αίτηση Πιστοποίησης Φυτικής Παραγωγής

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας

3. Πρόγραμμα Καλλιέργειας Φυτικής Παραγωγής

4. Δήλωση Ένταξης Επιχειρηματία για Φυτική Παραγωγή

5. Έντυπο Γνωστοποίησης Επιχειρηματία
 
Β. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Αίτηση Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας

3. Πρόγραμμα Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής

4. Δήλωση Ένταξης Επιχειρηματία για Ζωική Παραγωγή

5. Έντυπο Γνωστοποίησης Επιχειρηματία
 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
1. Αίτηση Πιστοποίησης Παρασκευαστικής Δραστηριότητας

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας

3. Πρόγραμμα Παρασκευής

4. Δήλωση Ενταξης Παρασκευαστή

5. Εντυπο Γνωστοποίησης Επιχειρηματία
 
 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr