ΔΗΩ AΜΚE - Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
για την Αττική από 01/07/2012 έως 10/07/2012

και για τη Ζάκυνθο 
από 28/06/2012 έως 07/07/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.907 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής- Ανατολική Αττική»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.901/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής- Βόρειος Τομέας »
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.903/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής- Κεντρικός Τομέας »
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.902/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής- Δυτικός Τομέας »
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.904/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής- Νότιος Τομέας »
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.601 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα στο Νομό Ζακύνθου»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 


ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr