Περίληψη Προκήρυξης για πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
(ΚΟΧ 47.902/01/ 2012) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Νομό Aχαϊας (Αίγιο και Καλάβρυτα)

 

Ολόκληρη η προκήρυξη σε μορφή pdf εδώ

(Λήξη 10/9/2012)

Η ΔΗΩ, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ανακοινώνει την προκήρυξη 80 (ογδόντα) θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Νομό Αχαΐας στα πλαίσια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΚΟΧ, για:  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Δημιουργία πρότυπου βιολογικού αγροκτήματος για καλλιέργειες

1.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 6 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

2.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Περιβαλλοντολόγων, 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

3.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 15 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

4.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών Υπαίθρου, 4 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Πρόγραμμα πιλοτικής προτυποποίησης βιολογικών καλλιεργειών στα σχολεία σε κήπους σχολείων του Δήμου

5.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

6.      Για ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τρακτέρ), 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

7.      Για ειδικότητες ΔΕ Δενδροκόμων – Δενδροκηπουρών – Ανθοκόμων - Κηπουρών, 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

8.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών Υπαίθρου, 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

9.      Για ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικός, 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Δημιουργία πρότυπου βιολογικού αγροκτήματος για καλλιέργειες

1.      Για ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

2.      Για ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 13 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Πρόγραμμα πιλοτικής προτυποποίησης βιολογικών καλλιεργειών στα σχολεία σε κήπους σχολείων του Δήμου

3.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

4.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 13 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 31/8/2012 έως και 10/9/2012, στα γραφεία του Οργανισμού ΔΗΩ στο Αίγιο, Οδός Κορίνθου, Γέφυρα Σελινούντος, 25100, Αίγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΔΗΩ www.dionet.gr ή  επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΔΗΩ, στο 210 82 24 384, Fax: 210 8218117 ή στο Αίγιο 26910-25438.

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr