Νομός Ζακύνθου  - Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 
 
 
 
1.DIO KOX ZAKINTHOS Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων
2.DIO KOX ZAKINTHOS Πίνακας κατάταξης κατά ΑΜΚΑ
3.DIO KOX ZAKINTHOS Τελικός Πίνακας Ζακύνθου
4.DIO KOX ZAKINTHOS Κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά με μοριοδότηση
5.DIO KOX ZAKINTHOS Πίνακας προσλήψεων κατά αλφαβητική σειρά
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr