Ο Βιολογικός Οίνος προ των πυλών της αγοράς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου  2012

Ηράκλειο Κρήτης, 11 Ιουλίου 2012

Αθήνα,12 Ιουλίου 2012

 Ο Οργανισμός ΔΗΩ  διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

«Παραγωγή Βιολογικού Οίνου & Πρακτικές εφαρμογές των απαιτήσεων του Καν. ΕΕ 203/2012»

λόγω της δυνατότητας που δίνεται πλέον για την πιστοποίηση και διακίνηση «Βιολογικού Οίνου» ή και των προϊόντων με βάση τον οίνο (πχ ξύδι κλπ) με αναφορά στην επισήμανση ως προς τον βιολογικό τρόπο παρασκευής τους.

Μέχρι σήμερα, ο οίνος και τα προϊόντα οίνου μπορούσαν να πιστοποιηθούν και διακινηθούν μόνο με το χαρακτηρισμό προϊόντα προερχόμενα «από σταφύλι βιολογικής γεωργίας», με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προσδοθεί στα προϊόντα αυτά η ανάλογη ποιοτική και εμπορική αξία που τα χαρακτηρίζει.

  Στο σεμινάριο θα καλυφθούν θεματικά:

-         οι νέες προοπτικές της αγοράς, καθώς και

-         οι νέες ‘ειδικές’ απαιτήσεις και προδιαγραφές για την παραγωγή του που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών οινοποίησης για την παραγωγή ενός ποιοτικού και  εμπορικά ανταγωνιστικού προϊόντος με τρόπο πρακτικό και εύκολα υλοποιήσιμο.

-         Παράλληλα θα καθοριστούν οι νέες απαιτήσεις επισήμανσης καθώς και οι

     προϋποθέσεις για τη διάθεση οίνων παλαιοτέρων ετών.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες οινοποιούς ή εν δυνάμει οινοποιούς που θέλουν να  προβούν στην ίδρυση ή επέκταση δραστηριότητας παραγωγής βιολογικού οίνου.

Αιτήσεις Συμμετοχής και Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 82 24 384 (Αθήνα), 2310 523236 (Θεσ/νίκη) & 2810 361116 (Ηράκλειο).

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr