Ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιολογική γεωργία

Από τις 16/1/2013 και μέχρι τις 10/4/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα που αφορούν τη βιολογική γεωργία. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οργανισμοί και φορείς να συνεισφέρουν στη δημόσια διαβούλευση με ανοιχτό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα σημαντικά θέματα αφορούν την απλοποίηση της νομοθεσίας, την ενίσχυση των προτύπων, τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου και του τρόπου διακίνησης των προϊόντων, το κοινό ευρωπαϊκό λογότυπο, και τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_en.htm

Για το ερωτηματολόγιο: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=orgagric2013&lang=en

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την πρόταση στρατηγικών επιλογών για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013

Ξεκίνησε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της «Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ) για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 με την συμμετοχή των εταίρων». Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου στην Αγροτική Ανάπτυξη ώστε να εκφράσει τις απόψεις του και να συμβάλλει προς την τελική διαμόρφωση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013. Διευκρινίζεται ότι στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας σχολίων αλλά και ανάγνωσης όσων έχουν υποβληθεί από άλλους συμμετέχοντες, τόσο για τη συνολική πρόταση όσο και για κάθε στρατηγική επιλογή/επιμέρους στόχο, ενώ υπάρχει επίσης δυνατότητα αξιολόγησης των επτά στρατηγικών επιλογών, με επιλογή του επιθυμητού αριθμού αστεριών.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.agrotikianaptixi.gr/rdpost2013

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr