Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, ο Οργανισμός ΔΗΩ προχώρησε στη σύνταξη ιδιωτικού προτύπου, βάσει του οποίου θα είναι εφικτή η έκδοση Βεβαιώσεων Συμμόρφωσης για εισροές στη βιολογική γεωργία.

Δείτε τη σχετική επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παυλίνα Τζαφέρου στο Τμήμα Διαχείρισης Δοκιμιών, τηλ. 210 8224384 (εσωτ. 121).