Μορφή των Σημάτων  ΔΗΩ

Τα Σήματα ΔΗΩ που αναφέρονται στην επισήμανση των προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με τις παρακάτω μορφές, προσθέτοντας τον κωδικό του Οργανισμού, με τρόπο που να μην αναιρείται η αισθητική εικόνα του σήματος. 
Αρχεία σημάτων σε pdf μορφές: 

LogoDIO_BwLogoDIO_CMYK LogoDIO_En_A4_P555 LogoDIO_En_BW , LogoDIO_En_CMYK , LogoDIO_En_P555 , LogoDIO_Gr_A4_BWLogoDIO_Gr_A4_CMYK , LogoDIO_Gr_A4_P555 

 

 

  Επιστροφή σε :

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

ΔΗΩ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  All rights reserved

 Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210-8224384 Fax: 210-8218117  e-mail:info@dionet.gr