ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

 Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210-8224384 Fax: 210-8218117  e-mail:info@dionet.gr