Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων 2017-03-28T10:01:29+00:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΔΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΜΟΣ
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης σε ισχύ 57
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από 1/1/2015 25
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν ανακληθεί από 1/1/2015 έως 31/12/2015 1
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που βρίσκονται υπό αναστολή (31/12/2015) 0
Αριθμός πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε μορφή PDF

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Πιστοποιητικών σε Αναστολή