Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Πρότυπο Naturland

 

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το φορέα Naturland παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου.

Ο Οργανισμός Naturland πρωταγωνιστεί με τη δράση του ενθαρρύνοντας τη βιολογική γεωργία παγκοσμίως, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα περισσότεροι από 54.000 αγρότες, μελισσοκόμοι, ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε 52 χώρες διαχειρίζονται μία έκταση μεγαλύτερη από 4.000.000 στρέμματα, σύμφωνα με το πρότυπο Naturland.

Οι απαιτήσεις του προτύπου – ιδιαίτερα αυστηρές – εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία και στον τομέα του τροφίμου, στη φυτική και ζωική παραγωγή καθώς και στην μεταποίηση.

Αναπόσπαστο κομμάτι της πιστοποίησης Naturland, έχουν τα πρότυπα κοινωνικής ευθύνης.

Μαζί με την πιστοποίηση Naturland Fair, η Naturland ήταν ο πρώτος οργανισμός στο χώρο των βιολογικών που συνδύασε τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας, τις απαιτήσεις των προτύπων κοινωνικής ευθύνης και τους κανόνες του δίκαιου εμπορίου κάτω από ένα λογότυπο αναγνωρίσιμο τόσο στις βόρειες όσο και στις νότιες χώρες.

 

2018-11-23T12:15:20+00:00 Νοέμβριος 23rd, 2018|Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου|