Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
BRC – Ασφάλεια Τροφίμων 2017-03-28T10:03:02+00:00

Το BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety, είναι το πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων που αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου και απευθύνεται κυρίως σε προμηθευτές που παρασκευάζουν τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) για λογαριασμό των Super Market κυρίως της Αγγλίας.

Εφαρμόζεται σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων.

Δεν καλύπτει την εμπορική δραστηριότητα, τις εισαγωγές προϊόντων, τη διανομή ή/και την αποθήκευση όταν αυτές πραγματοποιούνται από τρίτους.

Το BRC προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Οφέλη Πιστοποίησης με το BRC Global Standard for Food Safety

  • Eνίσχυση της αξιοπιστίας έναντι των πελατών,
  • Aποδοχή από το σύνδεσμο λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας.

Πρόκειται για πρότυπο που εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, π.χ. ISO 22000 και ISO 9001.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, με την πολυετή εμπειρία και παρουσία στην πιστοποίηση Προϊόντων και Συστημάτων Διαχείρισης, παρέχει τη δυνατότητα υπηρεσιών πιστοποίησης με το εν λόγω πρότυπο, μέσω συνεργασιών με διαπιστευμένους φορείς.