Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

JAS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογικής παραγωγής παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ιαπωνία.

Η Ιαπωνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Ε.Κ. 834/2007 ως ισοδύναμο με το αντίστοιχο εθνικό ιαπωνικό πρότυπο πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων JAS Organic (Japanese Agricultural Standards for Organic Plants and Organic Processed Foods).

Ειδικότερα το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) αναγνωρίζει συγκεκριμένους φορείς σε κάθε μία από τις ισοδύναμες χώρες, των οποίων η πιστοποίηση γίνεται αποδεκτή. Ο Οργανισμός ΔΗΩ περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ελληνικών φορέων ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) διαπιστεύει οργανισμούς σε όλο τον κόσμο για την πιστοποίηση φυτικής, ζωικής και μεταποιητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου JAS Organic.

Αναγνωρίζοντας ότι γενικότερα η διαδικασία εξαγωγής στην Ιαπωνία παραμένει περίπλοκη και ότι οι απαιτήσεις των εισαγωγέων είναι αυξημένες, υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης σύμφωνα με το ιαπωνικό πρότυπο JAS Organic. Ο Οργανισμός ΔΗΩ σε συνεργασία με τον Ιταλικό διαπιστευμένο Πιστοποιητικό Φορέα ICEA (http://www.icea.info/) παρέχει δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο JAS Organic (Japanese Agricultural Standards for Organic Plants and Organic Processed Foods).

Τα πεδία του προτύπου JAS περιλαμβάνουν τρόφιμα, ζωοτροφές και κτηνοτροφικά προϊόντα, εξαιρουμένων των αλκοολούχων ποτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι απαραίτητη η πιστοποίηση κατά JAS όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας (Πρωτογενής παραγωγή, Μεταποιητική δραστηριότητα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ.

2017-05-24T10:09:54+00:00 Μάιος 2nd, 2017|Ανακοινώσεις|