Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Γιατί ΔΗΩ 2017-08-08T13:54:53+00:00
Γιατι ΔΗΩ ;

Γιατι ΔΗΩ ;

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, από το 1993 που ιδρύθηκε και λειτουργεί, έχοντας τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο χώρο των βιολογικών προϊόντων και τελευταία στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διαχείρισης Ποιότητας, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το σήμα του αποτελεί σήμα εμπιστοσύνης.

Στο Σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ, η αρχική πιστοποίηση χορηγείται και στην συνέχεια ελέγχεται, από έγκριτους επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στην βιολογική γεωργία, εξασφαλίζοντας έτσι αξιοπιστία, εγκυρότητα και ισοτιμία στην χορήγηση της πιστοποίησης. Επιπλέον ο Οργανισμός ΔΗΩ, πραγματοποιεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων (τακτικών και αιφνιδιαστικών) και αριθμό αναλύσεων από αυτόν που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, ξεκινάει από την έναρξη κάθε δραστηριότητας και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας, μέχρι το προϊόν να φτάσει στον καταναλωτή.

Η λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων του Οργανισμού ΔΗΩ ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- πρώην ΟΠΕΓΕΠ, ΕΣΥΔ, Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Επιπλέον εποπτεύεται από ένα ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αμεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιημένων επιχειρηματιών.

Στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EN-ISO 22000:2005) ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων και προϊόντων, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και εγκυρότητα στην χορηγούμενη πιστοποίηση.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το 1993 ως επίσημος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων. Είναι ο ιστορικότερος οργανισμός πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων με το Κωδικό GR- BIO – 01.

Στις 27 Νοεμβρίου 2001, διαπιστεύθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ-45011 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και είναι ο πρώτος διαπιστευμένος, ελληνικός φορέας πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Είναι ένας από τους αναγνωρισμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμούς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στις 3 Οκτωβρίου 2002 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά (Council de Accreditation de Quebeq) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που προορίζονται στην αγορά του Καναδά

Στις 13 Νοεμβρίου 2002 διαπιστεύθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με το Πρότυπο NOP Final Rule.

Στις 26 Οκτωβρίου 2004 αναγνωρίστηκε επισήμως από την Κυβερνητική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων, της Ν. Κορέας.

Στις 15 Οκτωβρίου 2010, διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021, για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων EN ISO 22000:2005

Στις 28 Ιουνίου 2011 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021, για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008.

Σε συνεργασία με τον ιταλικό οργανισμό ICEA, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για βιολογικά καλλυντικά και απορρυπαντικά.

Σε συνεργασία με διεθνείς φορείς πιστοποίησης παρέχει επίσης υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις και άλλων διεθνών προτύπων για τα βιολογικά προϊόντα, όπως KRAV – Σουηδία, BIOSUISSE – Ελβετία, JAS – Ιαπωνία, Delinat – Βιολογικό κρασί, GOTS – Βιολογικά Υφάσματα.

Σύμφωνα με το διεθνή κατάλογο Organic Certification Directory, ο Οργανισμός ΔΗΩ περιλαμβάνεται στην πρώτη ενδεκάδα των μεγαλύτερων οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάταξη αυτή λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, το μέγεθος κάθε οργανισμού, τον αριθμό των πελατών που πιστοποιεί, τον αριθμό των προτύπων στα οποία δραστηριοποιείται και έχει διαπιστευτεί καθώς και άλλες παραμέτρους.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ παρεμβαίνει σε κυβερνητικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διεθνείς φορείς για τα τρόφιμα και την βιολογική γεωργία, σε επαγγελματικές οργανώσεις, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με την εγκυρότητα του επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, με στόχο την ανάπτυξη και την προάσπιση της βιολογικής γεωργίας.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της βιολογικής γεωργίας σε διεθνές επίπεδο και χαράζει το δρόμο για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας, με πολλές και πρωτοπόρες δράσεις.

 • Μέλος του Iταλικού Οργανισμού Πιστοποίησης ICEA

 • Μέλος του Kροατικού Οργανισμού Πιστοποίησης AGRIBIOCERT

 • Μέλος της IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία), ενώ μετέχει ενεργά τόσο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο (E.U Group) της IFOAM, ένα συμβουλευτικό όργανο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της βιολογικής γεωργίας όσο και στο Μεσογειακό Τμήμα της IFOAM (AGRIBIOMEDITERRANNEO)

 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής

 • 1993 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ ξεκινάει την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων

 • 1993 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει στην Αθήνα, το διεθνές Συνέδριο του Mεσογειακού Τμήματος της IFOAM (AgribioMediterraneo)

 • 1994 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει στην Καλαμάτα, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής γεωργίας, με θέμα την βιολογική καλλιέργεια της ελιάς

 • 1995 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ ξεκινάει πρώτη την αντίθεση ενάντια στα γενετικά μεταλλαγμένα, με την έκδοση «Το ανυπολόγιστο ρίσκο»

 • 1996 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει στην Τρίπολη, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής γεωργίας, με θέμα την βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού

 • 1998 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει την πρώτη Πανελλήνια Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων, έναν θεσμό που μετεξελίχθηκε στο Ecofestival

 • 1999 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ ξεκινάει την πιστοποίηση στην βιολογική κτηνοτροφία σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό

 • 2000 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει στη Μυτιλήνη, τη Διεθνή Μεσογειακή συνάντηση με θέμα: «Agenda 2000 και βιολογική γεωργία στις Μεσογειακές χώρες»

 • 2001 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ πρωταγωνιστεί στην αντίθεση με την προσπάθεια κρατικοποίησης του Συστήματος Πιστοποίησης

 • 2001 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ-45011 και γίνεται ο πρώτος διαπιστευμένος, ελληνικός φορέας πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων

 • 2002 – Ο Οργανισμός αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το Πρότυπο ΝΟΡ των ΗΠΑ

 • 2004 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ με σειρά ενεργειών του τόσο προς το Υπουργείο ΑΑΤ όσο και σε διεθνές επίπεδο, πετυχαίνει την αύξηση των επιδοτήσεων στα βιολογικά προϊόντα στα επίπεδα που ισχύουν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • 2007 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ αντιδρά στην προσπάθεια περιορισμού και κατάργησης των επιδοτήσεων από το Υπουργείο Α.Α. & Τ και πετυχαίνει την συνέχιση τους

 • 2008 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ περιλαμβάνεται στην πρώτη ενδεκάδα των μεγαλύτερων οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το διεθνή κατάλογο Organic Certification Directory.

 • 2010 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ εκδίδει το μηνιαίο Newsletter ΔΗΩ το οποίο αποστέλλεται σε χιλιάδες αποδέκτες κάθε μήνα, παρέχοντας έγκαιρα, χρήσιμες πληροφορίες για την βιολογική γεωργία και την ασφάλεια τροφίμων

 • 2010 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων EN – ISO 22000:2005

 • 2011 – Ο Οργανισμός ΔΗΩ διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας EN – ISO 9001:2008

 • 2011-  Ο Οργανισμός ΔΗΩ οργανώνει στην Ζάκυνθο, το διεθνές Συνέδριο του Mεσογειακού Τμήματος της IFOAM (AgribioMediterraneo) για τη Βιολογική Γεωργία και τον Αγρο-Οικο-Τουρισμό στην Μεσόγειο

Με την τεχνογνωσία του επιστημονικού του προσωπικού, ο Οργανισμός ΔΗΩ προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση στους πιστοποιημένους επιχειρηματίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να ενταχθούν στη βιολογική γεωργία, στα Συστήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης της Ποιότητας.

Το έμπειρο προσωπικό του Οργανισμού ΔΗΩ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία για κάθε του βήμα που αφορά την πιστοποίηση του, την νομοθεσία, τις αλλαγές στις απαιτήσεις, με την ιστοσελίδα του, την έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού ΔΗΩ, την έκδοση μηνιαίου Newsletter, με την έκδοση εξειδικευμένων βιβλίων και φυλλαδίων, ελληνικών και αγγλικών οδηγών, με ενημερωμένη ιστοσελίδα, με ειδικές ημερίδες και σεμινάρια για επιχειρήσεις και παραγωγούς.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ συμβάλει στην προβολή των προϊόντων που πιστοποιεί, με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, εκτός από τα κεντρικά του γραφεία, λειτουργεί περιφερειακά Γραφεία και Γραφεία Ενημέρωσης, ενώ με εκπροσώπους του σε όλους τους νομούς της χώρας, διευκολύνει την άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα μέλη και τα στελέχη του Οργανισμού ΔΗΩ συμμετέχουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, είναι ένας κοινωνικός φορέας πιστοποίησης και έχει την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Επιλέγοντας τον Οργανισμό ΔΗΩ, Επιλέγεις σήμα εμπιστοσύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ορθή εφαρμογή των Προτύπων και των διαδικασιών Ελέγχου και Πιστοποίησης, η αμεροληψία και ισονομία στην λήψη των αποφάσεων, αποτελούν πρωταρχικό στόχο και σκοπό του Οργανισμού ΔΗΩ και διασφαλίζονται τόσο από το νομικό του πλαίσιο όσο και την οργανωτική διάρθρωσή του.

Περισσότερα

Ανεξαρτησία & Αμεροληψία

Ιδιοι όροι Πιστοποίησης για όλους τους Συμβαλλομένους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, το μέγεθος της επιχείρησης, ή τη χορήγηση προγενέστερης Πιστοποίησης.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Οργανισμό Δηώ απο την συνεργασία του με τους Συμβαλλόμενους καταγράφονται στα αρχεία μας και παραμένουν άκρως εμπιστευτικές.

Εποπτεία & Διαφάνεια

Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ενώ για το Σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, υπόκειται στον έλεγχο των Αρχών Εποπτείας του Υπουργείου ΑΑΤ