Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Ασφάλεια Τροφίμων και Γενικές Απαιτήσεις ISO 22000 2023-04-05T14:15:03+00:00

ISO 22000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000

Tο ISO 22000 είναι παγκοσμίως για την αλυσίδα της βιομηχανίας των τροφίμων, η πλέον ολοκληρωμένη λύση για την Διαχείριση της Ασφάλειας, από τη φάση της Πρωτογενούς Παραγωγής μέχρι και την τελική φάση Παρασκευής, Αποθήκευσης και Διακίνησης των τροφίμων.

Δρα προληπτικά, προστατεύοντας την επιχείρηση αφενός από υλικές ζημίες λόγω παραγωγής, διακίνησης και απόρριψης μη ασφαλών τροφίμων, αλλά και ηθικές ζημίες από πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή (τροφική δηλητηρίαση κ.λ.π.).

Εφαρμογή σε επιχειρήσεις

Το ISO 22000 είναι πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης της αλυσίδας των τροφίμων.

O Οργανισμός ΔΗΩ εξειδικευμένα απευθύνεται και πιστοποιεί επιχειρήσεις Παρασκευής, Τυποποίησης, Διακίνησης, Αποθήκευσης και Μεταφοράς προϊόντων μικρής και μακράς διάρκειας, διάθεσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά :

●  Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά προϊόντα
●  Αυγά
●  Φρούτα και Λαχανικά
●  Ελαιόλαδο, έλαια, βρώσιμες ελιές
●  Οίνος, Ποτά και Αφεψήματα
●  Ζυμαρικά και Άλευρα
●  Μπισκότα και λοιπά Αρτοσκευάσματα
●  Κονσερβοποιημένα προϊόντα
●  Σνακ και προϊόντα ζάχαρης
●  Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Εμπορικά Πλεονεκτήματα

 • Ανταγωνιστικότητα προϊόντων και προνόμια προσέγγισης αγορών με υψηλά standards στην ασφάλεια των τροφίμων, με το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο παγκοσμίως.
 • Αυξημένο βαθμό εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τους πελάτες σας, μέσω της προσφοράς ασφαλών τροφίμων στο αγοραστικό κοινό.
 • Θέση υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού, κατά την επικοινωνία με τους εμπορικούς σας συνεργάτες, μέσω της ικανοποίησης της απαίτησης του Προτύπου για συνεχή και βελτιούμενη επικοινωνία της αλυσίδας των τροφίμων, αναφορικά με την ασφάλειά τους.
 • Λειτουργικά Πλεονεκτήματα
 • Βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων της επιχείρησής σας, με την εφαρμογή προσαρμοσμένων οδηγιών και διαδικασιών παραγωγής της επιχείρησης.
 • Μειωμένο κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων και απωλειών για την επιχείρηση, που μπορούν να σχετίζονται με την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων, μέσω διατήρησης συστήματος ιχνηλασιμότητας.
 • Εξελισσόμενο σύστημα ελέγχου παραγωγής, άμεσα προσαρμοσμένο στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Βασικές Απαιτήσεις για την δυνατότητα πιστοποίησης ISO 22000

 •   Άδειες (λειτουργίας, διαχείρισης αποβλήτων κλπ)
 •   Κτιριακή Υποδομή (σχεδιασμός, διαρρύθμιση, κατασκευή και χωροθέτηση, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων)
 •   Καταλληλότητα Εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με τρόφιμο (κατασκευή, εγκατάσταση και καθαρισμός τους)
 •   Ατομική υγιεινή (βιβλιάρια υγείας προσωπικού)

Ειδικές Απαιτήσεις για την πιστοποίηση ISO 22000

 •  Διαδικασίες για τη διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων
 •  Διατήρηση Αρχείων, για την εφαρμογή και παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών
 • Καθορισμό Προγραμμάτων Καθαρισμού και υγιεινής (PRPs), ή/και Λειτουργικών Προγραμμάτων πχ. αναλύσεων (OPRPs)
 •  Εκπόνηση σχεδίου HACCP .
 •  Ιχνηλασιμότητα
 •  Πρόγραμμα ανάκλησης και βελτίωσης.

Γιατί να διαλέξετε Πιστοποιητικό ISO 22000 από τη ΔΗΩ;

Ο Οργανισμός ΔΗΩ προσφέρει:

 • Κύρος και Αξιοπιστία στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις του,
 • Άμεση Εξυπηρέτηση Πελατών με ενημέρωση από το αρμόδιο προσωπικό του Οργανισμού
 • Πλήρως καταρτισμένο και Ειδικευμένο Προσωπικό για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιθεωρήσεων και της πιστοποίησης της βιομηχανίας των τροφίμων
 • Διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. υπηρεσία πιστοποίησης ISO 22000
 • Πλήρη Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησής σας ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 22000 και χορήγηση λεπτομερούς αναφοράς πεπραγμένων επιθεώρησης με έμφαση σε πεδία για Βελτίωση.

Συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 22000 και ζητήστε Οικονομική Προσφορά για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, της επιχείρησής σας.