Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Αναγεννητική Γεωργία (ORA) 2024-02-27T11:25:21+00:00

Το Πρότυπο Βιολογικής Αναγεννητικής Γεωργίας- ORA (Organic Regenerative Agriculture), πιστοποιεί την εφαρμογή των παγκόσμια αποδεκτών 5 βασικών αρχών της Αναγεννητικής Γεωργίας.

Δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας «ΔΗΩ» και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ISO 17065 από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ. Ο κάτοχος του προτύπου είναι το Ινστιτούτο και τον έλεγχο και την Πιστοποίηση του αναλαμβάνει ο οργανισμός ΔΗΩ

Το Πρότυπο Βιολογικής Αναγεννητικής Γεωργίας – ORA (Organic Regenerative Agriculture) αποτελεί μια εξέλιξη των καλών πρακτικών της βιολογικής παραγωγής η οποία ενσωματώνει διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ORA, θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε ένα αναγνωρισμένο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων που παράγουν και τις σχετικές δραστηριότητες και να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο μετατροπής στη βιολογική καλλιέργεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Πιστοποίησης κάνοντας κλικ εδώ