Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

DELINAT

Το Delinat συνιστά ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης βιολογικών σταφυλιών και βιολογικού οίνου τα οποία διακινούνται στην Ελβετία αποκλειστικά.

Στην Ελλάδα μοναδικός συνεργάτης είναι ο Οργανισμός ΔΗΩ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις του προτύπου Delinat ανανεώνονται ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ.

Επίσης σας παραπέμπουμε στον ιστότοπο του προτύπου Delinat

(www.delinat.com)

2017-05-24T10:07:23+00:00 Μάιος 2nd, 2017|Ανακοινώσεις|