Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

Το πρότυπο GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD) – Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας, καθορίζει τις προϋποθέσεις εκείνες που διασφαλίζουν την βιολογικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τη συγκομιδή των α’ υλών μέχρι το τελικό προϊόν, μέσω της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης διαδικασίας παρασκευής έως και την επισήμανση ώστε να παρέχεται αξιόπιστη διαβεβαίωση στον καταναλωτή.

Από την εισαγωγή του το 2006, το πρότυπο GOTS έχει ήδη αποδείξει την πρακτική του σκοπιμότητα και έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, παρέχοντας στους επιχειρηματίες που εμπλέκονται με τον κλάδο μια πιστοποίηση αποδεκτή σε όλες τις μεγάλες αγορές στις οποίες απευθύνονται. Το λογότυπο GOTS είναι πια αναγνωρίσιμο σε όλη την εμπορική αλυσίδα των κλωστοϋφαντουργικών. Αυτό αποτελεί ένα ορόσημο στην αναγνώριση των καταναλωτών και μια ισχυρή αναγνώριση της αξιόπιστης διασφάλισης της ποιότητας.

Σημαντικά σημεία του προτύπου GOTS

  • Δύο διαφορετικές δυνατότητες επισήμανσης, “Βιολογικό Προϊόν” (“ORGANIC”) και “Προϊόν από βιολογικό…” (“Made with organic..”).
  • Όλες οι χημικές εισροές πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που αφορούν την τοξικότητα και την βιοδιασπασιμότητα των χρησιμοποιούμενων ουσιών.
  • Απαγορεύονται τα τοξικά βαρέα μέταλλα, η φορμαλδεΰδη και οι ΓΤΟ
  • Απαιτείται περιβαλλοντικός σχεδιασμός στις βιομηχανικές μονάδες.
  • Υποχρεωτική τήρηση προϋποθέσεων κοινωνικής ευθύνης (social accountability)

Το πρότυπο διαθέτει δημόσια βάση δεδομένων όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση και εύρεση πιστοποιημένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο GOTS  (κλικ εδώ).

Ο Οργανισμός ΔΗΩ σε συνεργασία με τον Ιταλικό διαπιστευμένο Πιστοποιητικό Φορέα ICEA (http://www.icea.info/) παρέχει δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο GOTS

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο GOTS και την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης με το πρότυπο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προτύπου GOTS (κλικ εδώ).

2017-05-24T09:55:34+00:00 Μάιος 3rd, 2017|Ανακοινώσεις|