Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Lions 2024-06-14T16:15:24+00:00

Το Πρότυπο LIONS είναι ένα Σχήμα Πιστοποίησης το οποίο αφορά στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας εντός της ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ NEMEA. Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Οικολογικής γεωργίας ΔΗΩ (www.insteco.gr) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Οινοποιών Νεμέας (www.nemeawineland.com/on/).

Απευθύνεται σε παραγωγούς οινοποιήσιμων σταφυλιών και οινοποιεία εντός των ορίων εφαρμογής του ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ. Η πιστοποίηση με το Πρότυπο LIONS εξασφαλίζει στους οινοποιούς τη δυνατότητα αναγνώρισης και προβολής προς τους καταναλωτές, οίνων πολύ υψηλής ποιότητας, οι οποίοι παράγονται με ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές τόσο κατά την παραγωγή των σταφυλιών όσο και κατά την οινοποίηση.

Στόχος του Πρότυπου LIONS είναι η παραγωγή και προσφορά στο κοινό, επιλεγμένων οίνων μέγιστου επιπέδου ποιότητας, με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, της τοπικής ποικιλίας του Αγιωργίτικου και την περεταίρω εδραίωση των οίνων ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ στις αγορές μέσα από την πιστοποίηση και τις εγγυήσεις ποιότητας που προσφέρει το σήμα LIONS.

Το Πρότυπο LIONS ενσωματώνει και πρεσβεύει τις ακόλουθες αρχές:

  • Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των φυσικών πόρων μέσα από την παραγωγή σταφυλιών υψηλής ποιότητας και ήπιων αποδόσεων, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ποιότητα της Α’ ύλης και όχι στην ποσότητα παραγωγής
  • Διατήρηση και ενίσχυση της γονιμότητας των εδαφών της ζώνης παραγωγής ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ μέσα από την εφαρμογή μεθόδων ήπιας γεωργίας
  • Υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των παραγωγών και των οινοποιείων της περιοχής εφαρμογής,
  • Παραγωγή οίνων ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ στο πιο υψηλό επίπεδο ποιότητας

Σχετικά έντυπα:

Αίτηση Πιστοποίησης

Κανονισμός Πιστοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε στο 210 8224384 και στο lions.nemea@dionet.gr