Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
IFS – Ασφάλεια Τροφίμων 2017-03-28T10:15:15+00:00

Το IFS Food (International Food Standard) είναι πρότυπο το οποίο ανέπτυξαν και στηρίζουν όλες οι γερμανικές, γαλλικές και πρόσφατα ιταλικές αλυσίδες τροφίμων με το οποίο επιθεωρείται και πιστοποιείται η ασφάλεια αλλά και η ποιότητα των τροφίμων των παρασκευαστικών επιχειρήσεων.

Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που είτε παρασκευάζουν τρόφιμα είτε τυποποιούν πρωτογενώς χύμα τρόφιμα.

Ωστόσο, στο πεδίο εφαρμογής του IFS Food, δεν συγκαταλέγονται οι εισαγωγές, η εμπορική δραστηριότητα, η διανομή ή/και η αποθήκευση προϊόντων (logistic).

Το IFS Food Standard είναι σημαντικό για όλους τους παρασκευαστές τροφίμων, ιδιαίτερα αυτών που παράγουν τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), καθώς περιέχει πολλές απαιτήσεις που συνδέονται με την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.

Πλεονεκτήματα του συστήματος IFS

  • Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες αγορές.
  • Eνίσχυση της αξιοπιστίας των πελατών,
  • Aποδοχή από το σύνδεσμο λιανεμπόρων της Γερμανίας, Γαλλίας και της Ιταλίας

Οφέλη στην παραγωγή:

  • Η βελτίωση της κατανόησης μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού σχετικά με θέματα τροφίμων
  • Βελτίωση πρακτικών, κατανόηση προτύπων και διαδικασιών σχετικές με τα τρόφιμα
  • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τα τρόφιμα
  • Πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, με την πολυετή εμπειρία και παρουσία στην πιστοποίηση Προϊόντων και Συστημάτων Διαχείρισης, παρέχει τη δυνατότητα υπηρεσιών πιστοποίησης με το εν λόγω πρότυπο, μέσω συνεργασιών με διαπιστευμένους φορείς.