Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, για τις μετακινήσεις τους στα χωράφια και τις εγκαταστάσεις τους, όπως και όλοι αυτοαπασχολούμενοι, πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να δώσουν βεβαίωση τύπου Α σε όλα τα άτομα που απασχολούν, είτε Έλληνες, είτε αλλοδαποί.

Να σημειώσουμε ότι η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

2020-04-06T19:41:27+00:00 Μάρτιος 24th, 2020|Αγροτικά Νέα|