Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2019

”Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊου (Covid-19), αλλά και της προσπάθειας για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, πως παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) όπως τροποποιημένη ισχύει για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11, μέχρι και τη Δευτέρα 27-4-2020.”

2020-04-06T19:44:40+00:00 Μάρτιος 17th, 2020|Αγροτικά Νέα|