Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

About DIO

Profile - DIO, Inspection and Certification Organization of Organic Products DIO, Inspection and Certification Organization of Organic Products, was established in 1993 as a non-profit public benefit Organization. DIO offers the benefit of long-term experience, leadership and consistent presence in the field of organic products. DIO has been authorized by the Ministry of Agricultural Development and [...]

2020-10-19T09:51:55+00:00 Σεπτέμβριος 6th, 2017|ΔΗΩ|

Σήματα ΔΗΩ

Για χρήση Σήματος του Οργανισμού ΔΗΩ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πιστοποίησης Παρασκευαστικής Δραστηριότητας

2017-06-29T16:25:03+00:00 Ιούνιος 29th, 2017|ΔΗΩ|