Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Συνέργειες κοινωνικών συνεταιρισμών με δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Kοινωνική, Αλληλέγγυα και Συνεργατική Οικονομία

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις»

Οι «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» είναι τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  με αντικείμενο τις   συνέργειες που μπορούν  να αναπτύξουν οι Δήμοι, με Κοινωνικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών, για τη προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την επινόηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται, για τοπικές επενδύσεις που στοχεύουν να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες εκεί που δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει η αγορά καθώς, δεν υπάρχει κερδοφορία και δεν μπορεί να καλύψει το κράτος  και οι Δήμοι λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας. Σε υπηρεσίες δηλ. που είναι ασύμφορο το κόστος της μισθωτής εργασίας, όπως συμβαίνει για εποχιακές και περιοδικές εργασίες, εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει ευελιξία και σωστός έλεγχος της αποδοτικότητας της εργασίας.

Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση  και κατ΄επέκταση  η τοπική κοινωνία έχει αποδεδειγμένα περισσότερες ανάγκες: για παιδικούς σταθμούς, κέντρα υπερηλίκων, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους, κοινωνικά Ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλους εξοπλισμούς αλλά λόγω περιορισμού στον προϋπολογισμού της δεν δύναται να προσλάβει περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να λειτουργήσουν υφιστάμενες υλικές υποδομές.

Έχει ανενεργούς πόρους σε κτίρια και αγροκτήματα που δεν αξιοποιούνται και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επεκτείνοντας τη μισθωτή εργασία με περισσότερους δημοτικούς υπαλλήλους.

Οι συνεταιρισμοί όμως εργαζομένων, με την υποστήριξη της τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους ανενεργούς πόρους, να  προσφέρουν ποιοτικές και υπεύθυνες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος, ένα κόστος  στο οποίο μπορούν να συμβάλλουν και αδύναμες κοινωνικές ομάδες με τη συμμετοχή τους ως χρήστες όταν έχουν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.

Με  βάση αυτή την προσέγγιση προτείνουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για  (20) φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κριτήριο ότι διαθέτουν ανενεργούς υλικούς πόρους (κτίρια, αγροκτήματα, φυσικά πάρκα κ.τ.π) και οι οποίοι έχουν την βούληση να συνεργαστούν με κοινωνικούς και εργατικούς συνεταιρισμούς.

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει ένας διπλάσιος τουλάχιστον αριθμός 40 -50, από εργασιακούς και κοινωνικούς συνεταιρισμούς αλλά και τοπικές ενώσεις  Κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα με  το ν 4430/16  σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στα τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να συμμετέχει επικουρικά και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός από συλλογικότητες εθελοντισμού και αλληλοβοήθειας που δραστηριοποιούνται στην υγεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ανθρωπιστική βοήθεια ως χρήστες και ως καταναλωτές κοινωνικών υπηρεσιών και τοπικών προϊόντων.

Εναλλακτικά, σε σχέση με τους Δήμους, στα τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δύναται να συμμετέχουν οι Τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρείες, αξιοποιώντας  ανάλογα την εμπειρία και την τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων που διαθέτουν.

Συνεπώς, στόχος του προτεινόμενου σχεδίου είναι  διαμορφώσει συνθήκες, για ειδικές επενδύσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα εκεί που αυτές  δεν προκύπτουν αυθόρμητα, ενώ υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες για υπηρεσίες από την μια μεριά και ανενεργοί πόροι από την άλλη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -διαθέσιμοι προς αξιοποίηση.

Η διαφορά από τα Τοπικά Σύμφωνα απασχόλησης ( ΤΟΠΣΑ) τα οποία  εφαρμόστηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, είναι ότι εδώ δεν πρόκειται για κάποια σεμινάρια για την απασχόληση και μάλιστα από περιστασιακές συμπράξεις, αλλά ουσιαστικά για  τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με μόνιμο χαρακτήρα και όρους επιχειρηματικής βιωσιμότητας που είναι προαπαιτούμενο διατήρησης της απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ

 

2017-08-27T10:32:30+00:00 Αύγουστος 27th, 2017|Ανακοινώσεις|