Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Παραστατικά στα Βιολογικά ως τη λήξη έτους εφαρμογής

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει σχετικά με την τροποποίηση ημερομηνιών παραστατικών για το Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες, τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η «Εγκύκλιος υποβολής παραστατικών ειδικών διατάξεων του Μέτρου 11 Βιολογικές Καλλιέργειες για το πρώτο έτος εφαρμογής» (https://it.opekepe.gr/forms/modules/library/new_files/egkuklios_upovoli_parastatokwn_6ΓΗ046ΨΧΞΧ-Σ60.pdf), σύμφωνα με την οποία στο Πληροφοριακό Σύστημα του μέτρου για το πρώτο έτος εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί στο διάστημα από 13/3/2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο μέτρο) έως την ημερομηνία κατάθεσης και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του εν λόγω έτους εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι, το παραστατικό θα πρέπει να αναφέρει στην περιγραφή: “Για την ενταγμένη εκμετάλλευση στη Δράση 11.1.1 ή 11.2.1του Μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-2020. 1ο Έτος Εφαρμογής 2017”.

Το σύνολο των παραστατικών θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Διευκρινίζεται ότι, η δαπάνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλεξιμότητα αφορά στην Καθαρή Αξία του παραστατικού (χωρίς ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

 

2018-03-28T21:33:42+00:00 Μάρτιος 28th, 2018|Ανακοινώσεις|