Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Διαδικασία Μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018)

Αγαπητοί Συνεργάτες.

 

Από τον Ιούνιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018 η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005.

 

Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum), του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και των διαδικασιών του Φορέα μας, στις 29 Δεκεμβρίου 2021 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης του προτύπου. Δηλαδή του ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.

 

Με βάση τα παραπάνω και μόνο εφ’ όσον το επιθυμείτε, η τελευταία επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2021.

 

Διαδικασία Μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018)

 

Υπάρχουν δυο δυνατότητες για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο εντός του κύκλου πιστοποίησης:

 

1) Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την πραγματοποίηση προγραμματισμένης επιθεώρησης (επιτήρηση ή επαναπιστοποίηση). Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος επιθεώρησης, ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης, χωρίς έξτρα χρέωση.

 

2) Μετάβαση στο νέο πρότυπο μετά από διενέργεια ειδικής επιθεώρησης (μη προγραμματισμένης εντός του κύκλου πιστοποίησης). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί τουλάχιστον μισή ανθρωποημέρα επιθεώρησης και θα υπάρχει χρέωση.

 

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσει ο Οργανισμός ΔΗΩ να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κενό στην Πιστοποίηση, η επιθεώρηση μετάβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2021.

 

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στο msdio@dionet.gr  ή στο 210 8224384

 

2021-09-22T15:18:31+00:00 Απρίλιος 6th, 2021|Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου|