Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη βιολογική κτηνοτροφία

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μετατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα γίνει προς τον ΕΦΔ (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (ΠΣ), η εγγραφή στο οποίο μπορεί να γίνει στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration, ενώ η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό ΔΗΩ  για αναλυτική πληροφόρηση

ΔΗΩ ΑΘΗΝΑ: Αριστοτέλους 38, Αθήνα 10433 Τ: 2108224384 F: 2108218117, email: info@dionet.gr

2018-03-26T09:29:29+00:00 Μάρτιος 16th, 2018|Ανακοινώσεις, Ενημερώσεις|