Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Καν. (ΕΕ) 848/2018 – Για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Κανονισμός της ΕΕ για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :

 

Καν. (ΕΕ) 848/2018
2019-03-04T16:45:29+00:00