Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

COVID-19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Η ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας για αυτό τηρούμε πιστά και με συνέπεια όλα τα μέτρα όπως προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) καθώς και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας.

 

Ελεγκτές / Επιθεωρητές και Ελεγχόμενοι / Επιθεωρούμενοι κατά τον έλεγχο / επιθεώρηση

Όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ελέγχου / επιθεώρησης και του προσωπικού του πελάτη, το οποίο θα παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου /  επιθεώρησης, θα πρέπει:

  • Να μην έχουν συμπτώματα (πυρετό, βήξιμο, κούραση κλπ.), τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τον έλεγχο / επιθεώρηση.
  • Να μην υπάρχει άτομο του άμεσου περιβάλλοντός τους (με τους οποίους συγκατοικεί) το οποίο έχει εμφανίσει τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από τον έλεγχο / επιθεώρηση εβδομάδας.
  • Να μην έχουν έρθει σε επαφή με άτομο το οποίο έχει εμφανίσει τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από τον έλεγχο / επιθεώρηση εβδομάδας.
  • Να φοράνε μάσκες.
  • Να διατηρούν απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου / επιθεώρησης.
  • Να υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό χεριών.
  • Να υπάρχουν διαθέσιμα (όπου θεωρείται απαραίτητο) γάντια μιας χρήσης.
  • Να υπάρχουν διαθέσιμα (όπου είναι απαραίτητο) καλύμματα παπουτσιών μιας χρήσης.

 

Για το χώρο συνάντησης

Ο χώρος του γραφείου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση πρέπει να επιτρέπει τη φυσική απόσταση των συμμετεχόντων σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων του ενός από τον άλλο κατά τη διάρκεια του ελέγχου / επιθεώρησης και συνεπώς ο ελεγχόμενος / επιθεωρούμενος πρέπει να παρέχει κατάλληλο χώρο (όσον αφορά στις διαστάσεις του και τον εξαερισμό του).

 

 

2020-09-18T09:51:44+00:00 Σεπτέμβριος 18th, 2020|Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου|