Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Επανέλεγχοι επιχειρήσεων

Επανέλεγχοι επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας ΔΗΩ θα προβεί σε επανελέγχους επιχειρήσεων που υπάγονται στο σύστημα ελέγχου βιολογικών προϊόντων και οι οποίες ελέγχθηκαν μεταξύ 1/1/2022 και 21/3/2022. Μετά την ολοκλήρωση των επανελέγχων, εφόσον επαληθεύεται η συμμόρφωση ως προς τους κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων, θα εκδοθούν νέα πιστοποιητικά προς αντικατάσταση εκείνων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν ανακληθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση, αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις οι οποίες παρέλαβαν σχετικές επιστολές ανάκλησης πιστοποιητικών τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2022, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης της διαπίστευσης του ΟΕΠ ΔΗΩ στον Καν. (ΕΕ) 2018/848.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.

2022-05-23T11:09:01+00:00 Μάρτιος 25th, 2022|Αγροτικά Νέα|