Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, θεσμοθετεί για πρώτη φορά ετήσια βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη καινοτόμων έργων, βιώσιμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών του τομέα της βιολογικής παραγωγής, που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες βραβείων:

  1. Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και βραβείο καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων.

Διοργανώνεται από την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe.

  1. Βραβείο καλύτερης βιολογικής Περιφέρειας

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

  1. Βραβείο καλύτερου βιολογικού Δήμου

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

  1. Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

  1. Βραβείο καλύτερης βιολογικής μικρομεσαίας επιχείρησης μεταποίησης βιολογικών προϊόντων

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

  1. Βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

  1. Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου

Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τα βραβεία είναι μη χρηματικά και τα έργα που θα βραβευτούν θα τύχουν ιδιαίτερης δημόσιας προβολής και αναγνώρισης. Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν, παραγωγοί βιολογικών γεωργικών προϊόντων, Δήμοι ή Περιφέρειες που παρέχουν βιολογικά γεύματα ή προωθούν με άλλο τρόπο τη βιολογική παραγωγή, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα των βιολογικών τροφίμων και ακολουθούν μια μοναδική προσέγγιση. Οι αιτήσεις για τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 25 Μαρτίου 2022 έως τις 8 Ιουνίου 2022. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, «Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ» και εάν το επιτρέψουν οι περιστάσεις θα γίνει με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον κάτωθι ιστότοπο της ΕΕ :

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_el