Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Καν. (ΕΕ) 834/2007 – Για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Κανονισμός της ΕΕ για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :

 

Καν. (ΕΕ) 834/2007
2018-01-19T11:57:23+00:00