Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Καν. (ΕΕ) 710/2009 – Βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια και φύκια

Κανονισμός της ΕΕ για τη Βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια και τα φύκια.

Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :

 

Καν. (ΕΕ) 710/2009
2017-03-28T09:42:26+00:00