Καν. (ΕΕ) 967/2008 – Για τον χρόνο εφαρμογής της υποχρεωτικής χρήσης του Κοινοτικού λογοτύπου

Κανονισμός της ΕΕ για τον χρόνο εφαρμογής της υποχρεωτικής χρήσης του Κοινοτικού λογοτύπου.

Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :

 

Καν. (ΕΕ) 967/2008
2017-05-22T00:42:45+00:00