Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Αλλαγή διεύθυνσης του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας – Θράκης

Σας ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε από 2 Νοεμβρίου 2018 σε νέο γραφείο στη διεύθυνση:

Μακεδονίας 110, Τ.Κ. 54248, (περιοχή Μαρτίου)

Τ: 2310523236 F: 2310523236,

email: dio_thessaloniki@dionet.gr